Home → Značky → Audio Note → Umístění Audio Note reproduktorů
Umístění Audio Note reproduktorů

Audio NOTE AN-E, AN-J, AN-K je vysoce univerzální reproduktory, který svým výkonem uspokojí očekávání ve většině poslechových prostorů.

Abychom dosáhli optimální vyváženosti zvuku, reproduktory měly by se používat na stojanu 24 - 27cm vysokém. Pro nejlepší možné výsledky používejte masivní hroty, které mohou držet reproduktor tak pevně, že i když někdo vrazí do tohoto reproduktoru, vůbec se neposune. 

Alternativně lehký stojan s otevřeným rámem může poskytnout přijatelný výsledek, pokud budou hroty pevně spojeny s podlahou či přes koberec.

Reproduktory by měly být spojeny se stojanem čtyřmi kuličkami Blu Tack na horní části stojanu. Je třeba na tyto kuličky přitlačit reproduktorem, aby se zploštily. (Blu Tack kuličky najdete v příslušenství společně s návodem a záručním listem).

Reproduktory Audio Note je poměrně nesměrový, což zajišťuje velkou flexibilitu v různých místnostech a umístění v nich bez ohledu na to, že se jedná o ozvučnici se zadní vyústěním basreflexového nátrubku, je AN-E, AN-J, AN-K navrženy pro umístění do kouta či poblíž zdi. Velká část procesu umístění a nastavování funguje naopak než normální nastavování reproduktoru, např. když pohnete reproduktorem blíže k zadní stěně, je výsledkem prohloubení a zúžení basu. Uvedené skutečnosti berte v potaz, až budete nastavovat repro poprvé a i při pozdějších dolaďováních. 

Vlivem své nesměrovosti mají reproduktory Audio Note velmi široký poslechový úhel, který má za výsledek rovnoměrně rozložený proud energie mezi reproduktory, přičemž je možné vychytat první odrazy od stěn doladěním frekvencí tak, aby podepřely přímo vyzářený zvuk a interferenční vlny, které s ním ladí. Tyto odrazy ovlivňují do značné míry stereo vyváženost a dokonce i nepatrné změny v úhlu nasměrování a vzdálenosti od postranní stěny mohou markantně změnit výsledný prostorový pocit.

Tyto odrazy můžete snadno ovládat tím, že umístíte vnější hrany těchto reproduktorů co nejblíže k postranní zde, čímž se maximálně zkrátí časová prodleva mezi přímo vyzářeným zvukem a prvními odrazy. Optimální úhel nasměrování reproduktorů na posluchače se mění od místnosti k místnosti. Obecně má zejména velikost místnosti markantní vliv na volbu nasměrování a vzdálenosti od postranních stěn, pokud tam tyto stěny jsou.

Cílem těchto nastavovacích pokusů je nalézt polohu, při níž reproduktory zaplní pokoj zvukem podobných způsobem jako živé nástroje. Toto vrátí důvěru v často přehlížený poslech reprodukované hudby. Bude totiž slyšet zvuk podobný reálným nástrojů, což je jeden z hlavních rozdílů mezi živou a reprodukovanou hudbou.

Čtyři hlavní nastavení 
(od nejdůležitějšího po nejméně důležitý, ostatní nejsou důležité)

1.) Vybrat místnost, kde je možné reproduktory umístit do kouta. Přisuňte reproduktor co nejblíže postranní zdi, aby se ji téměř dotýkal od zadní zdi vzdálenost 5- 10 cm a nasměrujte reproduktory 1 – 2 metry před posluchače. Potom přehrajte CD nebo vinyl, které obsahuje výrazné basy, abyste zjistili, jak ten prostor se vyrovná s hlubokými tóny. Potom upravte úhel reproduktoru, tak abyste dosáhli rovnanému a příjemného toku energie mezi reproduktory.

  2.) Pokud nemůžete umístit reproduktory do rohu, umístěte reproduktory u delší stěny, jinak se řiďte níže uvedenými pokyny: Umístěte reproduktor 5 – 10 cm od zadní stěny, potom je nasměrujte přímo na posluchače. Toto by se mělo vyzkoušet zejména ve velkých místnostech, a to dokonce i v kombinaci s umístěním do rohu. Pusťte si hudební ukázku a potom pohybujte reproduktory tak daleko jeden o druhého, jak to místnost umožní. Potom se pohrajte se vzdáleností mezi reproduktory a jejich úhlem, aby byla výsledkem co nejlepší vyváženost basů a zvukové energie mezi reproduktory (uvědomte si, že úhel reproduktorů vůči stěně může být cokoli od několika stupňů po 45 stupňů nebo i trochu vice v závislosti na poslechové pozici. Nakonec vyzkoušejte posunout reproduktory dopředu o pět centimetrů a zjistěte, jak se budou chovat basy. Vylaďte vzdálenost k zadní stěně, tak abyste dosáhli co nejhlubší a nejvyváženější basy.

3.) těžko zvladatelné prostory, kde je malý nebo žádný přístup ke stěnám, anebo prostory, které jsou velmi dlouhé a či velmi úzké.
Umístěte reproduktory reproduktory naproti sobě. Věřte tomu nebo ne, nesměrovost AN-E je tak skvělá, že toto umístění funguje daleko lépe než všechny ostatní možnosti. V úzkém dlouhém prostoru mohou být reproduktory umístěny tak, že boční stěnu využijeme jako zadní stěnu. Reproduktory tak budou ve velmi ostrém úhlu vůči pozici posluchače. Pak se řiďte návodem uvedeném v bodu 2)

4.) Místnosti, kde může být reproduktor umístěn pouze ve volném prostoru.
Vzhledem k tomu, že náš reproduktor je určen k umístění blíže k zadní stěně, je to nejméně žádoucí varianta, protože neumožňuje optimální zaplnění prostoru zvukem. I přesto naše reproduktory znějí stale lépe než většina ostatních. Reproduktory nasměrujte asi 1 metr před poslechovou pozici tak, že reproduktory spolu s posluchačem tvoří rovnostranný trojúhelník.

Netřeba říkat, že bez ohledu na to jak důkladně použiji návod, experimentování je navýsost důležité, což je nejlepší, abyste dosáhli optimálních výsledů v jakémkoli prostředí. Po čase, až se podrobně seznámíte se zvukem reproduktorů ve své místnosti, budete schopni je jemně doladit a optimalizovat.


 Zpět

© 2010, Audio Salon
E-mail: info@audiosalon.cz